ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1977

שינויים בהסדר למתן תגמולים לאסירי ציון ובני משפחות הרוגי מלכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים