ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1977

חוקת התשלומים של צה"ל; תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל"ז - 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים