ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/04/1977

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תגמולים לנפגעי פעולות איבה, תקנות בדבר מענק להוצאות קבורה; חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, תקנות בדבר תשלום דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים