ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/04/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 30 ), התשל"ז -1977; תיקון תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך -1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים