ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/04/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 30), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים