ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/04/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977; חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה (תיקון), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים