ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1977

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב - 1972 - תקנות לביצוע החוק; צו בדבר מענק לידה (שינויי הסכומים הנקובים בעניין מענק לידה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים