ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/03/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו, התשל"ז - 1977)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים