ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/03/1977

הסכם לתשלום גמלאות שלא מן המנין (גש"מ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים