ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/03/1977

חוק הביטוח הלאומי - צו בדבר החלפת לוח ו' (שני צוים); חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - צו בדבר חוב בדמי ביטוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים