ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/03/1977

חוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 30 ), התשל"ז -1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים