ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28), התשל"ז-1977; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "אכלוס הנגב, פיתוחו ותיעושו"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים