ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28), התשל"ז - 1977; חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 10), התשל"ז - 1977; חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 4), התשל"ז - 1977; סנקציות שנוקטים העובדים הסוציאליים; קליטת מדענים עולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים