ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1977

חוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 28), התשל"ז 1977; חוק נכי המלחמה בנאצים ( תיקון מס' 8), התשל"ז- 1977; חוק פיצויי פיטורין ( תיקון מס' 10), התשל"ז 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים