ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1977

חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 8), התשל"ז - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים