ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 26), התשל"ז - 1977; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 27), התשל"ז - 1977; חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 5), התשל"ז - 1977; מסקנות ועדת העבודה של הכנסת בנושא: רבבות שכירים בעלי שכר נמוך נכנסים למעגל של נזקקים להשלמת שכרם מהסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים