ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/03/1977

חוק בוררות חובה בשירותים חיוניים, התשל"ה-1975 של חבר הכנסת א. אבטבי; חוק בוררות חובה בשירותים חיוניים; חוק ליישוב סכסוכי עבודה בשעת חירום (הוראת שעה), התשל"ו-1976 של חבר הכנסת מ. ניסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים