ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/03/1977

חוק שירות המדינה (משמעת ) (תיקון מס' 5), התשל"ז - 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים