ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקונים מס' 26 ו-27), התשל"ז-1977 לאחר קריאה ראשונה, הצעות חוק של חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו; חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958-תקנות בדבר מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה; תקנות בדבר שינוי סכומי הפיצויים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים