ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/02/1977

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 12), התשל"ז-1977; חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה (תיקון), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים