ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/02/1977

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ), התשל"ז-1977 - הצעת חברי הכנסת: ש. ארבלי-אלמוזלינו, א. אפרת, נ. קצב וי. קרגמן; חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשל"ז-1977 - הצעת חברת הכנסת ש. אלוני והצעת חה"כ א. מלמד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים