ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/02/1977

חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה (תיקון), התשל"ז -1977; שנויים בהסדר בדבר מתן תגמולים לאסירי -ציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים