ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1977

חוק שירות המדינה (משמעת ) (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים