ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/02/1977

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 תקנות לביצוע החוק; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 18), התשל"ז-1977; חוק שירות המדינה (משמעת), תיקון מס' 5), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים