ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/02/1977

הודעת יו"ר הוועדה בעניין שינוי בסדר היום של הוועדה לשבוע הבא; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 12), התשל"ז-1977; חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס'), התשל"ז-1977- הצעת ח"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים