ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1977

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 7), התשל"ז - 1977); חוק שירות המדינה, (משמעת), (תיקון מז' 5), התשל"ו - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים