ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/02/1977

איכלוס הנגב. פיתוחו ותיעושו-הצעה לסדר -היום של חבר הכנסת א. מויאל-המשך הדיון; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 25), התשל"ז-1977; חוק הביטוח לאומי (תיקון), התשל"ז-1977-הצעת חוק מטעם חברת הכנסת ש. ארבלי אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים