ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/02/1977

חוק האומנים - הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת ורטמן; חוק רישוי נעלי מלאכה, התשל"ה-1975 - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים