ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/02/1977

חוק שרות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1959; חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 5), התשל"ו - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים