ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/01/1977

חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975; חוק שירות המדינה (תיקון מס' 16), התשל"ז -1975 -המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים