ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/01/1977

התערערות יחסי העבודה בשירותים הציבוריים; חוק שירות המדינה (תיקון מס' 17), התשל"ז- 1977; חוק שירות התעסוקה ( תיקון מס' 5), התשל"ז - 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים