ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/01/1977

איכלוסו, פיתוחו ותיעושו של הנגב - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת א. מויאל - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים