ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/01/1977

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ז-1976; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "גביית תשלום בעד חדרי בטחון ביישובי העימות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים