ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1977

הסכם בדבר גמלה למוגבלים בניירות; חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז - 1977; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון), התשל"ז-1976-הצעת חוק של חה"כ ש. ארבלי אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים