ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/01/1977

הסכם בדבר גמלה למוגבלים בניידות; חוק שירות המדינה (משמעת ) תיקון מס' 5), התשל"ו 1975; תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון), התשל"ז- 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים