ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1977

חוק שירות המדינה (משמעת ) (תיקון מס' 5 ), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים