ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/01/1977

חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התשל"ז-1976 - הצעת ח"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ז-1976 (כולל דיון במושג "המשכורת הקובעת")

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים