ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש וסגניו), התשל"ז-1976; מסקנות בנושא: "מצבם של הקשישים במדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים