ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/01/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו), התשל"ו - 1976; תקנות הנכים (תגמולים ושיקום), (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשל"ז -1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים