ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1977

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ו - 1976 - הצעת חוק רע"ו של חבר - הכנסת י. בן מאיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים