ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/01/1977

חוק רישוי בעלי המלאכה, התשל"ה-1975; תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים