ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/01/1977

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ה-1976; ניצול פועלים ובני משפחותיהם במושב אשבול-הצעת חבר הכנסת י. בן מאיר-סיכום הדיון ומסקנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים