ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/12/1976

חוק הגנת השכר (תיקון מס 12), התשל"ז - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים