ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1976

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים