ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1976

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ז-1976; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "הודעת עמיגור על ייקור שכר-הדירה לאלפי משפחות נזקקות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים