ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1976

חוק הגנת השכר; חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 7), התשל"ו-1976; חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976; חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4), התשל"ו- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים