ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/12/1976

המשך הדיון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976. הצעה של חה"כ י. יודין; המשך הדיון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4 ), התשל"ו-1976; חוק הגנת השכר ( תיקון מס' 12), התשל"ז-1976; חוק חיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 7), התשל"ו 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים