ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1976

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16), התשל"ז-1976; חוק שירות המדינה (גמלאות) נוסח משולב) (זכויות אלמנות ושאירים), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים