ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/12/1976

אישור צו בדבר סיווג מבוטחים; חוק שרות התעסוקה (תיקון מס' 4), התשל"ו ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים