ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/12/1976

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 6), התשל"ז - 1976; חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 7), התשל"ז - 1976; חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 8), התשל"ז - 1976; תקנות בדבר קביעת דרגת נכות בביטוח נכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים